התקשרו 072-236-4648

פתיחת חברה בע"מ

כמה נקודות מרכזיות על פתיחת חברה בע"מ

חברה הינה תאגיד שמוקם על ידי אדם או על ידי מספר בני אדם אשר נקראים "בעלי המניות".
פתיחת חברה בע"מ מצריכה רישום ברשם החברות במשרד המשפטים.חברה הינה ישות משפטית נפרדת אשר לה נכסים מצד אחד והתחייבויות מצד שני. לחברה יכולת להתקשר בעסקאות ולבצע פעולות באמצעות מנהליה.
בע"מ- בערבון מוגבל, המשמעות שחברה מוגבלת בהתחייבויותיה עד לגובה נכסיה. כלומר כל עוד בעל המניות לא נתן ערבות אישית אין הוא אחראי באחריות ישירה להתחייבות החברה.
בעת ההחלטה על פתיחת חברה בע"מ, בעלי המניות מחליטים על חלק ההחזקה בחברה. אחוז זה יקבע את שיעור החזקתם בחברה ואת חלקם היחסי ברווחים.
בעלי המניות נדרשים להסדיר את תקנון החברה אשר מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות לבין החברה ובין בעלי המניות לבין עצמם.
את מסמכי ההתאגדות חתומים על ידי עורך דין או רואה חשבון יש להעביר לרשם החברות. ישנה אגרה בפתיחת התיק ברישום חברה (2,640 נכון ל2014) וכן אגרה שנתית בסך של 1503 ש"ח, למשלמים עד ליום ה-28.2.2014 אגרה מופחתת בסך של 1,131 ₪ (מעודכן לשנת 2014).
חברה חייבת לנהל את ספריה בשיטת הרישום הכפולה דו צדדית וזאת על פי חוק.
מורכבות הרישום החשבונאי הינה יקרה יותר מזאת של העוסק המורשה.
חברה חייבת בהגשת דוח מבוקר על ידי רואה חשבון.
חברה חייבת בפתיחת חשבון בנק ייעודי אשר ישמש את החברה בלבד.
חברה בע"מ הינה המעביד ובעלי מניותיה במידה ועובדים בחברה הינם שכירים של החברה בע"מ, ואת משכורתם הם יקבלו בתלוש שכר.
כאשר החברה תחלק את יתרת רווחייה -(דיבדנד) יקבלו בעלי המניות את הדיבנד על פי חלקם היחסי בהון המניות של החברה.

פתיחת חברה בע"מ הינה מורכבת יותר מפתיחת עוסק מורשה, כאשר פתיחת חברה מחייבת תכנון מבנה ההחזקה בחברה.
מקורות המימון, סכום ההשקעה הנדרש הן בשלב גיוס ההון הראשוני והן בבחינת הכנסת משקיעים נוספים מאוחר יותר, כל פעולה כזו עלולה להוות אירוע מס, ולכן יש לתכנן את המהלך ולא להיכנס אליו ללא תכנון מוקדם.

אנו מזמינים אותך לפגישה לקבלת מידע נוסף על פתיחת חברה בע"מ.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים

תפריט נגישות

הישארו מעודכנים

הצטרפו למאות בעלי עסקים ונכסים, שנהנים מהניוזלטר שלנו

אנו מעדכנים רק במה שחשוב ורלוונטי: מאמרים, מדריכים וחדשות והצעות מיוחדות