התקשרו 072-236-4648

דוח שנתי למס הכנסה

דוח אישי הינו דוח הכולל את כל סוגי ההכנסות שהיו לאדם במהלך שנת המס. על פי רוב שנת המס היא שנה קלדנרית מלאה המתחילה ב-1.1 ומסתיימת ב-31.12, הדוח כולל גם ריכוז של כל הניכויים והזיכויים להם הוא זכאי. כתוצאה מהדוח מחושב המס הסופי של האדם לשלם.  דוח שנתי 2020 הערה- דוח מוגש על התא המשפחתי ועל כן כאשר מדובר באדם נשוי יש להגיש דוח הכולל את כל הכנסות התא המשפחתי גם באם בן/בת הזוג הינו שכיר.

מי חייב בהגשת דוח שנתי

עקרונית כל תושב ישראל מעל גיל 18

חייב בהגשת דוח שנתי, אך רשויות המס פרסמו תקנות הפוטרים מהגשת דוח.להלן חלק מהפטורים מהגשת דוח שנתי: מי שהייתה לו הכנסת משכורת בלבד בסכום שאינו עולה על סך של 643,000 ש“ח בשנת 2015.

הכנסה מדמי שכירות מגורים

ששולם עליה מס בשיעור 10%, עד לתקרה של 334,000 ש'ח בשנת 2015. יש לציין שאת המס יש לשלם תוך 30 יום מסיום שנת המס!!! יש להדגיש כי הכנסת שכירות פטורה והכנסת שכירות אשר הינה בגדר עסק מחייבות בהגשת דוח שנתי (ראה מאמר סקירת מסלולי מיסוי).

אם היו לך בשנת המס מספר מעבידים

תהיה פטור בכפוף לתקרה האמורה אך ורק אם נוכה לך מס כחוק. הגדרת משכורת לעניין זה כוללת גם קצבאות ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס.

הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית

מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תוכניות חסכון, פיקדון, או קופת גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 638,000 ש“ח, בשנת המס 2015.

הכנסה של עובד ממימוש מניה

שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. יתר מסלולי הקצאת מניות חייבים בהגשת דוח שנתי.

הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה

לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או שולמה בשלה מקדמת מס, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 1,856,000 ש“ח בשנת המס 2015.

את\ה מוזמן\ת ליצור קשר  ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח וקבלת ניצול מלא של זכויותיך!

מהו דיווח מקוון?

לאחר שדוח מס הכנסה הושלם ורגע לפני שליחתו למס הכנסה יש לשדר את הדוח באינטרנט.יש לצרף את פלט השידור לדוח מס ההכנסה המוגש. בלי צירוף פלט זה רשויות המס יראו את הדוח החלקי שהוגש כאי הגשה.

טופס 1301
טופס דין וחשבון על ההכנסות לשנת 2020.
טופס 135
טופס דין וחשבון מקוצר לשנת 2020

עד מתי יש להגיש דוח שנתי ?

על שכיר החייב בהגשת דוח חלה חובת הגשה עד ליום ה-30.4 על יחיד החייב בהגשת דוח מקוון חלה חובת הגשה עד ליום ה-1.6. טרם פורסם מתן אורכות להגשת דוחות לשנת 2020.נישום אשר מיוצג על יד רואה חשבון (כולל עצמאיים – עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול להגיש דוח אף במועד מאוחר יותר, שאל את המייצג שלך על דחיית דוח שנתי לעוסק פטור או עוסק מורשה.

10 סיבות להכנת דוח שנתי באמצעות רואה חשבון

 1. עם רשויות המס אין מקום לטעויות! גם אי ידיעה אינה פוטרת.
 2. לא כל ההוצאות שאתה חושב שמותרות אכן מותרות, ישנם סוגי הוצאות אשר ההוצאה מותרת עד לתקרה שנקבעה
 3. לא תפספס הוצאות רבות שסביר להניח שאינך יודע שמותר לך לדרוש
 4. מיצוי מלא של הטבות המס הניתנות ע’י הפקדות עצמאיות לקופות גמל וקרנות השתלמו תוכן ביטוחי אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים (לכל בעל משכנתא יש ביטוח חיים)
 5. מיצוי מלא של נקודות הזיכוי האישיות: מצב משפחתי,מצב רפואי וכו’.
 6. קיזוז מלא של הפסדים מניירות ערך.
 7. להכנסה משכירות, בחירת מסלול המיסוי האולטימטיבי ביותר לך כמשכיר דירה.
 8. רבים אינם יודעים ששומת מס כפי שנקלטה ברשות המיסים נקלטת בתוספת השינויים המתחייבים בביטוח הלאומי ,אנו נבדוק את מעמדך גם מול הביטוח הלאומי ונימנע מהפתעות מיותרות.
 9. נישום המגיש דוח באמצעות מייצג יכול להגיש דוח גם אחרי ה-30.6 ולהימנע מקנסות.
 10. אתה מוזמן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח וניצול מלא של זכויותיך!.

צרו איתנו קשר

072-236-4648
כתובתתל אביב רחוב תושיה 6, קומה 2 (הסדר חניה ללקוחות המשרד)
כתובתהאומן 24, קומה 1, ירושלים

  אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני מרואה חשבון רותם ליבנה


  האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
  לוגו רותם ליבנה רואה חשבון
  לוגו רותם ליבנה רואה חשבון

  חדש: קורס דיגיטלי לעוסקים פטורים שיכול לחסוך לכם אלפי שקלים!

  למדו איך להתנהל לבד ולממש את כל זכויותיכם. בונוסים והטבות מיוחדות לרוכשים