התקשרו 072-236-4648

צורת העסקה של עצמאי שכיר ע”י הוצאת חשבונית לשכיר

צורת העסקה של עצמאי שכיר | הוצאת חשבונית לשכיר – האם זה חוקי?

פרילנסרים עצמאיים בוחרים מיוזמתם לפעול תחת חברה שלישית כעובדים שכירים, כלומר עצמאי שכיר. הפרילנסר עדיין עצמאי אבל פועל כשכיר.

כיצד זה עובד?

את התקבול בעבור ביצוע העבודה של הפרילנס מקבלת בפועל החברה, חשבונית מס/קבלה מונפקת על ידי החברה.

החברה מנכה מיסים ומעבירה לפרילנס את התמורה נטו בתלוש שכר לאחר ניכוי מיסים ועמלה שהיא גובה.

חברות אלו משמשות כגורם מדווח בלבד לרשויות המס, למרות שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הפרילנס לבין החברה שמפיקה את תלוש השכר.

לכאורה נשמע פשוט, אך עם זאת מספר פסקי דין שניתנו לאחרונה וכן הנחיות חד משמעיות של הביטוח הלאומי קבעו חד משמעית שלא מתקיימים יחסיי עובד-מעביד בין הפרילנס לבין החברה,

להלן סקירה קצרה של פסקי הדין והנחיות הביטוח הלאומי עבור הוצאת חשבונית לשכיר:

בית המשפט קבע בצורה חד משמעית כי צורת התשלום (חשבונית, משכורת) לא קובעת את מעמד המבוטח, ב”ל 20171-07-09.

ביום ה-13.5.2013 ניתן פס”ד בבית הדין האזורי ב”ל 5062/06 בעניין חברת במה ותקשורת בע”מ ואחרים.

לאחר שהוצגו בפני ביהמ”ש ממכלול הראיות קבע ביהמ”ש שכל יעודן של כל החברות התובעות הוא לפטור עובדים עצמאיים מנטל ניהול עניינם אצל רשויות המס והביטוח הלאומי, ותו לא.

ביהמ”ש קבע את מעמד העובדים בחברות כעצמאיים לכל דבר ועניין.

נציין כי החברות הגישו ערעור על פס”ד זה.

פס”ד זה ניתן בהמשך לפס”ד נוסף מיום ה-1/5/2011 ע”פ 7366/09 בו  נקבע כי גם במקרה זה לא התקיימו יחסי עובד מעביד.

 

המוסד לביטוח לאומי פנה הן בפנייה ישירה למבוטחים ולחברות “המעסיקות” והן באמצעות פרסום נרחב באתר האינטרנט.

במסגרת הפנייה פורסמו מספר מבחנים אשר מצביעים על עצם היותך שכיר או עצמאי.

במידה ועולה כי הינך עצמאי ביטוח לאומי מחייב אותך להירשם כעובד עצמאי.

כמו כן הביטוח לאומי יצא במבצע במסגרתו אפשרו לציבור מבוטחים זה לשנות את סיווגם לעצמאי החל מחודש נובמבר 2013 ואילך, וזאת מבלי לשנות את סיווגם רטרואקטיבית.

מן החוזר שהפיץ הביטוח הלאומי עולה כי מבוטח שלא ישנה את מעמדו לעצמאי וימצא בהמשך כעצמאי ישונה סיווגו רטרואקטיבית.

קישורים:

המבחנים שפורסמו על ידי הביטוח הלאומי בו ניתן לבחון האם תיחשב כשכיר או עצמאי:

https://www.btl.gov.il/INSURANCE/NATIONAL%20INSURANCE/TYPE_LIST/SELF_EMPLOYED/Pages/meduvachKsachir.aspx

חוזר הביטוח הלאומי שהופץ:

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Bituah/Documents/Havarot.pdf

לסיכומו של דבר.

הוצאת חשבונית לשכיר אף לא הייתה משתלמת:

1.עמלה גבוהה.

2.”איבוד” הוצאות רבות שלא נרשמו בעסק.

3.אי יכולת לקזז הפסדים.

4.חוסר שליטה על העסק ועל התזרים היות והכסף נכנס לחשבון של החברה ומועבר דרכה ועוד.

 

הגיע הזמן להסדיר מעמדך.

תופתע לגלות שלהיות עצמאי זה לא כל כך נורא ובטח לא יותר יקר.

משרדנו מתמחה בטיפול באוכלוסיית הפרילנסרים אשר “הועסקו” על ידי חברות צד ג’.

אנו נפתח עבורך תיקים ברשויות השונות.

נקיים פגישת הדרכה מקיפה בה נפרט לך על האופן בו עלייך להתנהל מול הרשויות (חובות וזכויות).

לשאלות ופרטים נוספים הינך מזומן ליצור קשר.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון

חדש: קורס דיגיטלי לעוסקים פטורים שיכול לחסוך לכם אלפי שקלים!

למדו איך להתנהל לבד ולממש את כל זכויותיכם. בונוסים והטבות מיוחדות לרוכשים