התקשרו 072-236-4648

מס יסף

מס יסף הינו מס נוסף החל על בעלי הכנסות גבוהות, כמו כן הוא מוכר גם בשם: "מס עשירים" מונח השגור בפי רשויות המס.

לראשונה התוועדנו למס החדש במסגרת עדכוני החקיקה באמצעות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.

המס הוטל החל משנת 2013 ואילך והוא קובע שיחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ₪ (בשנת 2013), ישלם מס נוסף בשיעור 2% מסכום הכנסתו החייבת העולה על התקרה.

לעניין הגדרת הכנסה חייבת, המס החדש חוצה למעשה סוגי הכנסות שונות וכולל את רוב מקורות ההכנסה הקיימים ביניהם: הכנסה ממשכורת, מעסק, הכנסה פסיבית, הכנסה משכר דירה, הכנסה מפרסים והגרלות, הכנסה משוק ההון   ואף מס שבח.

לעניין זה נציין כי מס יסף חל בגין מכירת דירת מגורים רק בתנאי שמחיר הדירה גבוהה מ-4,000,000 ₪ ולא חל פטור ממס על הדירה.

מודגש כי מדובר בתוספת על שיעורי המס הקיימים, כך שלדוגמא גם באם נבחר להתמסות  על הכנסות משכר דירה במסלול של 10%, במידה ומדובר בסכומים שעולים על התקרה האמורה יחול מס נוסף של 2%, קרי שיעור המס הסופי במקרה זה יהיה 12%.

כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב (2017-2018), התשע"ז-2016, בוצעו שני שינויים מרחיקי לכת במס היסף החל משנת 2017 ואילך:

1.עודכנה תקרת ההכנסה ממנה חל שיעור המס ונקבעה לסך של 640,000 ₪- כך שלמעשה הורדת התקרה תכניס לתחולת החוק החדש נישומים רבים.

2.שיעור מס היסף עלה מ-2% בשנת 2016 ל-3% בשנת 2017.

אופן תשלום מס יסף:

עקרונית ברוב המקרים בהם חל מס יסף, ישנה חובה בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, במידה ולא, יש להסדיר זאת מול רשויות המס.

אצל שכירים המעביד הוא האחראי לניכוי המס במקור מהעובד.

בפועל אנו רואים כי במקרים רבים המעסיקים מנכים בפועל יותר מס מהדרוש, ובמקרים רבים אחרים המעסיקים לא מקפידים כראוי על ניכוי המס (בייחוד כאשר קיים מימוש אופציות במסלול 102 הוני באמצעות נאמן).

כך שלמעשה ההתחשבנות הסופית עם רשויות המס מתבצעת רק בעת הגשת הדוח שנתי למס הכנסה.

להלן ריכוז תקרות מס היסף וכן שיעורי המס:

שנת 2013-  תקרה שנתית- 811,560 ₪, תקרה חודשית 67,630 ₪, שיעור מס היסף- 2%

שנת 2014-  תקרה שנתית- 811,560 ₪, תקרה חודשית 67,630 ₪, שיעור מס היסף- 2%

שנת 2015-  תקרה שנתית- 810,720 ₪, תקרה חודשית 67,560 ₪, שיעור מס היסף- 2%

שנת 2016-  תקרה שנתית- 803,520 ₪, תקרה חודשית 66,960 ₪, שיעור מס היסף- 2%

שנת 2017-  תקרה שנתית- 640,000 ₪, תקרה חודשית 63,330 ₪, שיעור מס היסף- 3%

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו באמצעות טופס הצור קשר באתר או טלפונית.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים

הישארו מעודכנים

הצטרפו למאות בעלי עסקים ונכסים, שנהנים מהניוזלטר שלנו

אנו מעדכנים רק במה שחשוב ורלוונטי: מאמרים, מדריכים וחדשות והצעות מיוחדות