התקשרו 072-236-4648

הצהרת עוסק פטור 2020 | דיווח מחזור עוסק פטור

תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976 קובעת כי עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) יצהיר עד ה-31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

להלן – הצהרת עוסק פטור 2020

כלומר עד ל-31.1.2021 חלה החובה על כלל העוסקים הפטורים לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיהם.

מודגש בזאת כי מדובר בדיווח בלבד בגין המחזור.

הדיווח נועד על מנת שמע"מ יוודא שאכן לא עברתם את התקרה כפי שנקבעה.

מחזור עוסק פטור לשנת 2021 ירד במקצת עקב ירידה במדד, והוא עומד על 99,893 שקלים. 

עצם הדיווח לא גורר חבות מס כלשהי (אלא אם עברתם את התקרה).

מיסים על ההכנסה (רווח) ייבחנו מאוחר יותר, זה ייבחן בנפרד במסגרת הגשת הדוח השנתי.

דרכים לדיווח על המחזור של עוסק פטור לשנת 2020:

א. טופס הצהרה שנשלח אליכם בדואר –  יש למלא את הטופס ולשלוח בדואר לסניף המע"מ.
ב. הצהרה באתר רשות המיסים –  היכנסו ללינק
ג. דיווח מחזור באמצעות המייצג –  ניתן לפנות אלינו לפרטים נוספים- צור קשר.

שימו לב – אי דיווח על מחזור בזמן גורר קנסות ועיצומים נוספים.

בשנים האחרונות מע”מ לא נהג להטיל קנס על מי שלא דיווח בזמן/בכלל על המחזור שלו.

בחודש דצמבר 2015 פרסם מס הכנסה שהחל מה-1.1.16 יוטל קנס של 750 ש”ח בגין אי הגשת ההצהרה. בפועל טרם הוטלו קנסות על עוסקים פטורים שלא דווחו אך אין ספק שמדובר בחשיפה מיותרת..

עוסק/ת פטור/ה? את/ה מוזמן/ת לפנות אלינו לקבלת חבילת שירות המותאמת עבורך:

*חבילת שירות הכוללת טיפול וליווי חודשי שוטף, הצהרה למע"מ ודוח שנתי למס הכנסה.

*שירות נקודתי בדיווח למע"מ והגשת דוח שנתי למס הכנסה.

לפרטים נוספים וייעוץ לעוסקים פטורים ניתן לפנות לרואה-חשבון רותם ליבנה באמצעות טופס הצור קשר או לחייג למשרדנו 072-2364648

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים