התקשרו 072-236-4648

הכנסות ממערכת סולארית – מיסוי ייצור חשמל

לאור פתיחת ענף האנרגיה הסולארית לייצור עצמי בוחרים אנשים רבים להתקין מערכות ביתיות להפקת אנרגיה סולארית.

ניצול אנרגיית השמש כמקור אנרגיה מתחדש מסתבר שלא רק מיטיבה וידידותית לסביבה (שזאת בהחלט סיבה מספקת דייה), אלא גם יכולה להיות רווחית ומשתלמת מבחינה כלכלית.

מלבד חסכון בסעיף הוצאות החשמל (ההולך ומתייקר מעת לעת) מאפשרת חברת החשמל המהווה מונופול בלעדי בענף ייצור החשמל למכור לה את התוצרת העודפת, בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידה למשך מספר שנים קבוע וידוע מראש.

הכנסה מהפקת חשמל הינה הכנסה חייבת ככול הכנסה אחרת, המחייבת את מפיק ההכנסה בכל החובות והזכויות החלים על כל בעל הכנסה הן לצורך מע”מ, מס הכנסה ולביטוח הלאומי.

במאמר זה נתייחס להשלכות המיסוי מהפקת הכנסה מאנרגיה סולארית אל מול כל רשויות המס.

 

היבטי מס הכנסה:

נדגיש כי ישנה החלטת ממשלה שקבעה הטבות מיסוי על מנת לעודד התקנת מתקנים פוטו אלקטריים לייצור חשמל, בבסיס ההחלטה הכוונה הייתה לייצר מנגנון דומה למנגנון תקרת הפטור של הכנסות שכירות מגורים, כלומר לקבוע תקרת פטור או לאפשר תשלום מופחת על המחזור ללא ניכוי הוצאות.

החלטת הממשלה לא הושלמה ולא באה לידי ביטוי בחקיקה מתאימה, ועל אף הפרסומים הרבים באתרים שונים, כיום אין שום מסלול ייחודי או פטור להכנסות אלו.

כל התחכמות של האזרח (ויש כאלה) בטענה שיש כוונה לממשלה לחוקק חוק כזה או אחר עלולה “לעלות לו ביוקר” כאשר יידרש לזה מול רשויות המס.

הכנסה מהפקת אנרגיה סולארית ליחיד שלא עולה לכדי עסק, הינה הכנסה פסיבית כלומר הכנסה שלא מיגיעה אישית.

שיעורי המס של הכנסה פסיבית (מעודכן נכון לשנת 2014) ליחיד הינם פרוגרסיביים (מדורגים) המתחילים ב- 31% עד להכנסה חייבת של 240,000 ₪.

הערה- מי שהגיע לגיל 60, אחוז המס הינו כמדרגות המס מיגיעה אישית קרי אחוז המס מתחיל ב-10%.

המס שישולם הינו עבור ההכנסה החייבת, הכנסה החייבת היא לאחר ניכוי הוצאות.

אלו הוצאות ניתן להכיר עבור המערכת הסולארית, מכיוון שמדובר בכנסה פסיבית אשר לא דורשת התעסקות יומיומית עיקר ההוצאות שיוכרו הינן הוצאות שוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת המערכת באופן שוטף כדוגמת אחזקה, אחריות, ביטוח, נקיון, שמירה וכן כל הוצאה שקשורה באופן ישיר להפקת ההכנסה.

וכמובן הוצאות הפחת.

מה זה פחת?

פחת מוגדר כירידת ערך הנכס על פני משך השימוש בו. לכל נכס מוגדר משך חיים ואחוז הפחת משקף את ירידת הערך עבור כל שנה.

עלות המערכת הראשונית היא משמעותית והכרה בהוצאת הפחת הינה רכיב ההוצאות המשמעותי ביותר.

שיעור הפחת למערכת סולארית הינו 7% לשנה.

נדגים: מערכת שעלותה 180,000 ₪

הוצאות הפחת השנתיות: 180,000*0.07 = 12,600 ₪.

יש אפשרות אף להגדיל את אחוז הוצאת הפחת תלוי בהפרדת מרכיבי המערכת השונים, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בנושא.

פחת מואץ: אומנם בהמשך למוסבר לעיל החלטת הממשלה לא הושלמה לכדי חקיקה אך מס הכנסה החליט להטיב רק בנושא זה והתיר פחת מואץ כלומר שיעור פחות גבוה יותר אך למשך פחות שנים.

הוראות מס הכנסה קבעו כי מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטכנולוגיה סולאר-תרמית יהיה זכאי לשיעור פחת של 25%.

פחת המואץ שאושר מתייחס רק למערכות שהופעלו מיום ה-1.1.2009 ועד ליום ה-31.12.13 , במידה ובבעולתך מערכת שהופעלה בתקופה האמורה מומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע.

בהמשך לנתוני הדוגמא הקודמת:

הוצאות הפחת השנתיות: 180,000 *0.25= 45,000 ₪.

 

היבטי ביטוח לאומי:

גם הכנסה פסיבית היא הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי ובמס בריאות.

כלומר כל ההכנסה החייבת לאחר ניכוי ההוצאות תהייה חייבת אף בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות.

שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות להכנסה מסוג זה הינם בין 9.61% עד ל12% (עד לתקרה).

על כל בעל הכנסות ממערכת סולארית לעדכן את מעמדו בביטוח הלאומי.

 

היבטי מס ערך מוסף:

במע”מ יש למעשה שני סוגי התאגדויות, עוסק פטור ועוסק מורשה.

לכל צורת התאגדות יש יתרונות וחסרונות-

היתרון המרכזי של התאגדות כעוסק מורשה הינה היכולת לנכות את מס התשומות בשל עלות המתקן הראשונית וכן את רכיב מע”מ התשומות בהוצאות השוטפות.

היתרון המרכזי של התאגדות כעוסק פטור היא לא לשלם מע”מ על הכנסותיו.

בפועל נוצר מצב שבו חברת החשמל דורשת מבעלי מערכות ביתיות מהספק מסויים 12-15 KWP להתאגד כעוסק מורשה לצורך ההתקשרות.

חבר באגודה שיתופית- לפני פתיחת תיק במע”מ מומלץ לבדוק אם בכלל יש צורך בכך, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

הוראות ניהול ספרים:

כאמור ייצור חשמל מהווה הכנסה לכל דבר ועניין, המשמעות היא עמידה בהוראות ניהול ספרים על כל המשתמע מכך: הפקת קבלה/חשבונית, הנהלת חשבונות או תיק תיעוד חוץ, הגשת דוח שנתי, ודיווחים שוטפים לרשויות ותשלום מקדמות בהתאם.

 

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בלקוחות בעלי מערכות סולאריות, צור קשר ונשמח לסייע.

 

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כחליף לייעוץ מקצועי.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון

חדש: קורס דיגיטלי לעוסקים פטורים שיכול לחסוך לכם אלפי שקלים!

למדו איך להתנהל לבד ולממש את כל זכויותיכם. בונוסים והטבות מיוחדות לרוכשים