התקשרו 072-236-4648

הורדת שיעור המע”מ מ-18% ל-17%

החל מיום 1/10/2015 ישתנה שיעור המע”מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ- 18% ל-17%.

מצ”ב לינק להנחיות המחלקה המקצועית של מע”מ

להלן נסכם את עיקרי הדברים:

דיווח- עיקר השינוי הוא לעוסקים מורשים המדווחים דו חודשי ועל כן בדיווח שנעשה בחודש נובמבר 2015 עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר יש לפעול כך:

מע”מ עסקאות- יש לציין בסכום אחד את סך העסקאות שבוצעו בתקופה וכן את סכום המע”מ על העסקאות. כלומר אין להפריד בדיווח בין הכנסות בשיעור מע”מ של 18% ל-17%.

יש הנוהגים לפרט על גבי הפנקס את הפיצול בין העסקאות השונות- הדבר אפשרי אך לא חובה.

למדווחים באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות רואה חשבון מייצג תיתוסף אפשרות לדווח בנפרד עבור כל סוג עסקאות.

 

מע”מ תשומות- בדומה לדיווח על מע”מ העסקאות הדיווח על מע”מ התשומות יעשה בסכום אחד.

 

דגשים:

מי שעיסוקו הינו מכר טובין ומדווח על בסיס מצטבר- מועד החיוב חל בעת מסירת הטובין.

על כן טובין שנמסרו לקונה לפני ה- 1/10/15 תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 18%, אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה אחרי ה- 1/10/15. לגבי טובין שנמסרו לקונה החל מ-1/10/15 תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 17% אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה לפני ה-1/10/15

מי שעיסוקו הינו מתן שירותים ומדווח על בסיס מזומן- מועד החיוב חל בעת קבלת התמורה.

על כן על כל סכום שישולם לעוסק עד ליום 30/9/15 בגין שירות שנתן, יחול מע”מ בשיעור של 18% ואילו כל סכום שישולם לעוסק החל מיום 1/10/15 יחויב במע”מ בשיעור 17%.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון

חדש: קורס דיגיטלי לעוסקים פטורים שיכול לחסוך לכם אלפי שקלים!

למדו איך להתנהל לבד ולממש את כל זכויותיכם. בונוסים והטבות מיוחדות לרוכשים