התקשרו 072-236-4648

הורדת שיעור המע”מ מ-18% ל-17%

החל מיום 1/10/2015 ישתנה שיעור המע”מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ- 18% ל-17%.

מצ”ב לינק להנחיות המחלקה המקצועית של מע”מ

להלן נסכם את עיקרי הדברים:

דיווח- עיקר השינוי הוא לעוסקים מורשים המדווחים דו חודשי ועל כן בדיווח שנעשה בחודש נובמבר 2015 עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר יש לפעול כך:

מע”מ עסקאות- יש לציין בסכום אחד את סך העסקאות שבוצעו בתקופה וכן את סכום המע”מ על העסקאות. כלומר אין להפריד בדיווח בין הכנסות בשיעור מע”מ של 18% ל-17%.

יש הנוהגים לפרט על גבי הפנקס את הפיצול בין העסקאות השונות- הדבר אפשרי אך לא חובה.

למדווחים באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות רואה חשבון מייצג תיתוסף אפשרות לדווח בנפרד עבור כל סוג עסקאות.

 

מע”מ תשומות- בדומה לדיווח על מע”מ העסקאות הדיווח על מע”מ התשומות יעשה בסכום אחד.

 

דגשים:

מי שעיסוקו הינו מכר טובין ומדווח על בסיס מצטבר- מועד החיוב חל בעת מסירת הטובין.

על כן טובין שנמסרו לקונה לפני ה- 1/10/15 תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 18%, אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה אחרי ה- 1/10/15. לגבי טובין שנמסרו לקונה החל מ-1/10/15 תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 17% אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה לפני ה-1/10/15

מי שעיסוקו הינו מתן שירותים ומדווח על בסיס מזומן- מועד החיוב חל בעת קבלת התמורה.

על כן על כל סכום שישולם לעוסק עד ליום 30/9/15 בגין שירות שנתן, יחול מע”מ בשיעור של 18% ואילו כל סכום שישולם לעוסק החל מיום 1/10/15 יחויב במע”מ בשיעור 17%.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון
לוגו רותם ליבנה רואה חשבון

עוסק במסחר אלקטרוני? הכנו עבורך מדריך מיוחד!

האם צריך לדווח למס הכנסה על הכנסות מדרופשיפינג? 
איך מתנהלים מול ביטוח לאומי ומע"מ?
הכנו עבורך מדריך עם 6 סוגיות מס שכל סוחר חייב להכיר!