התקשרו 072-236-4648

הגשת דיווח חצי שנתי

‏החל משנת 2006 (במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) נקבעו הנחיות באשר לדיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל).

נדגיש כי בעסקאות שנעשות בארץ על ידי הבנקים ובתי ההשקעות חלים לרוב חוקי הניכוי מס במקור, הנחייה זו נועדה למקרים בהם כאמור לא נוכה מס במקור בעיקר מדובר על מסחר המבוצע בחו"ל באמצעות בנקים וברוקרים זרים וכן מסחר בפלטפורמות השונות בזירת האינטרנט.

על פי ההנחיות במקרים בהם לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון, נקבעה חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר כל שנה.

עד יום 31 ביולי יש לדווח ולשלם מקדמה על פי הדיווח לגבי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר עד יוני באותה שנת מס.

עד יום 31 בינואר בשנה העוקבת יש לדווח ולשלם מקדמה לגבי העסקאות שבוצעו מחודש יולי עד חודש דצמבר בשנת המס שקדמה למועד הדיווח.

הדיווח ייעשה באמצעות הודעה לפקיד השומה והוא יתייחס רק לגבי ניירות הערך מהם לא נוכה מלוא המס במקור.

הדיווח החצי שנתי יכלול את הנתונים הבאים:

  1. סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה.
  2. סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה.
  3. סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו בתקופה.
  4.  סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים).
  5. סכום המקדמה המחושבת.

הערות חשובות ודגשים:

  1. חובת הדיווח החצי חלה גם במקרים בהם לא נוכה מלוא המס, כלומר חובת הדיווח ישנה גם באם נוכה מס בשיעור הנמוך יותר מהשיעור הקבוע בחוק.
  2. לא ניתן לבצע קיזוז הפסדים מניירות ערך שנוצרו בתקופה מחשבונות בהם נוכה מס במקור אלא באישור של פקיד שומה, במצב כזה בו ישנם הפסדים מפעילות בשוק ההון בארץ אל מול רווחים מפעילות בשוק ההון מחו"ל ניתן לפנות לפקיד השומה על מנת לאשר את הקיזוז ולהימנע מתשלום מקדמות מיותר.
  3. חובת הדיווח החצי שנתי אינה פוטרת מהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בסיוע וייעוץ.

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים

הישארו מעודכנים

הצטרפו למאות בעלי עסקים ונכסים, שנהנים מהניוזלטר שלנו

אנו מעדכנים רק במה שחשוב ורלוונטי: מאמרים, מדריכים וחדשות והצעות מיוחדות