התקשרו 072-236-4648

דו"ח שנתי למס הכנסה

דו"ח שנתי למס הכנסה כולל פירוט של כל ההכנסות שהיו לאדם במהלך שנת המס – בארץ ובחו"ל. על פי רוב, שנת המס היא שנה קלנדרית מלאה, המתחילה ב-1.1 ומסתיימת ב-31.12. הדוח כולל גם ריכוז של כל הניכויים והזיכויים שלהם האדם זכאי, בהתאם לנסיבותיו האישיות. הדוח מוגש על התא המשפחתי, ולכן כאשר מדובר באיש או אישה נשואים, יש להגיש דו"ח הכולל את כל הכנסות התא המשפחתי, גם אם בן/בת הזוג הינו שכיר.
על סמך הדוח, מחושב סכום המס הסופי של האדם לשלם ועל כן יש חשיבות רבה בהכנת הדוח בצורה הקפדנית ביותר, על מנת למנוע תשלומי מס מיותרים.
משרדנו מציע שירות הגשת דו"ח שנתי, תוך מיצוי מלא של כל ההטבות המגיעות לך וניצול מלא של זכויותיך.

מי חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה?

עקרונית כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב בהגשת דו״ח למס הכנסה

חייב בהגשת דו"ח שנתי, אך רשויות המס פרסמו תקנות הפוטרים מהגשת דו"ח.להלן חלק מהפטורים מהגשת דו"ח שנתי: מי שהייתה לו הכנסת משכורת בלבד בסכום שאינו עולה על סך של 649,000 ש“ח בשנת 2020.

הכנסה מדמי שכירות מגורים מחייבים בהגשת דו"ח שנתי

ששולם עליה מס בשיעור 10%, עד לתקרה של 337,000 ש'ח בשנת 2020. יש לציין שאת המס יש לשלם תוך 30 יום מסיום שנת המס. יש להדגיש כי הכנסת שכירות פטורה והכנסת שכירות אשר הינה בגדר עסק מחייבות בהגשת דו"ח שנתי (ראה מאמר סקירת מסלולי מיסוי).

אם היו לך בשנת המס מספר מעבידים

תהיה פטור בכפוף לתקרה האמורה אך ורק אם נוכה לך מס כחוק. הגדרת משכורת לעניין זה כוללת גם קצבאות ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס.

הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית

מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תוכניות חסכון, פיקדון, או קופת גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 643,000 ש“ח, בשנת המס 2020.

הכנסה של עובד ממימוש מניה

שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. יתר מסלולי הקצאת מניות חייבים בהגשת דו"ח שנתי.

הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה

לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או שולמה בשלה מקדמת מס, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 2,522,000 ש“ח בשנת המס 2020.

את\ה מוזמן\ת ליצור קשר  ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח וקבלת ניצול מלא של זכויותיך!

10 סיבות להכנת דו"ח שנתי באמצעות רואה חשבון

 1. עם רשויות המס אין מקום לטעויות! גם אי ידיעה אינה פוטרת.
 2. לא כל ההוצאות שאתה חושב שמותרות אכן מותרות, ישנם סוגי הוצאות אשר ההוצאה מותרת עד לתקרה שנקבעה
 3. לא תפספס הוצאות רבות שסביר להניח שאינך יודע שמותר לך לדרוש
 4. מיצוי מלא של הטבות המס הניתנות ע'י הפקדות עצמאיות לקופות גמל וקרנות השתלמו תוכן ביטוחי אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים (לכל בעל משכנתא יש ביטוח חיים)
 5. מיצוי מלא של נקודות הזיכוי האישיות: מצב משפחתי,מצב רפואי וכו'.
 6. קיזוז מלא של הפסדים מניירות ערך.
 7. להכנסה משכירות, בחירת מסלול המיסוי האולטימטיבי ביותר לך כמשכיר דירה.
 8. רבים אינם יודעים ששומת מס כפי שנקלטה ברשות המיסים נקלטת בתוספת השינויים המתחייבים בביטוח הלאומי ,אנו נבדוק את מעמדך גם מול הביטוח הלאומי ונימנע מהפתעות מיותרות.
 9. נישום המגיש דוח באמצעות מייצג יכול להגיש דוח גם אחרי ה-30.6 ולהימנע מקנסות.
 10. אתה מוזמן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח וניצול מלא של זכויותיך!.

שאלות ותשובות: דו"ח שנתי למס הכנסה

 • אני שכיר, האם אני צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

  אם הכנסתך כשכיר עולה על סך של 649,000 שקלים בשנה אתה מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. בכל מקרה רצוי להיוועץ ברואה חשבון מומחה בתחום, כי ייתכן ותידרש להגיש את הדוח גם אם הכנסתך נמוכה, אך אתה משכיר נכס או הרווחת כסף מתיק המניות שלך במהלך השנה.

 • מה יקרה אם לא אגיש דוח שנתי למס הכנסה?

  אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה כנדרש היא עבירה פלילית, אשר יכולה לגרור עונשים החל מהטלת קנסות וכלה במאסר של שנה. לכן מומלץ להגיש את הדוח במועד כשהוא ממולא כהלכה על ידי רואה חשבון מומחה בתחום. הקנס המוטל כיום בגין כל חודש איחור הוא 1,170 ש"ח.

 • האם עוסק פטור צריך להגיש דוח שנתי?

  עוסק פטור חייב גם הוא להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת מס. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה. ההבחנה רלוונטית למע"מ בלבד.

 • עד מתי ניתן להגיש את הדו"ח השנתי?

  ככלל, יש להגיש את הדוח עד ליום 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס. כדי להימנע מאיחור בהגשת הדוח מומלץ להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון מומחה בתחום אשר מקבל אורכה במועדי הגשת הדוח באופן אוטומטי.

 • מה זה מס יסף או מס עשירים?

  מס יסף, המוכר גם בשם מס עשירים, מוטל על בעלי הכנסה גבוהה. המס מוטל בדרך כלל על שכירים בעלי שליטה בחברה או בעלי תפקידי מפתח בחברות גדולות אשר משתכרים כ-54,000 ש"ח לחודש ומעלה, או 649,000 ש"ח הכנסה שנתית.

 • האם עובד שמימש אופציות צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

  עובד אשר מימש בשנת המס אופציות או מניות בחברה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מלבד עובד שהוקצתה לו מניה בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

 • אני תושב חוץ שחי רוב השנה בחו”ל, האם יש לי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

  ככלל, תושב חוץ שיש לו הכנסה בישראל צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. תושב חוץ שהיתה לו הכנסה בישראל יהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם נוכה מההכנסה מס במקור וההכנסה היא:1. מעסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים. 2. ממשכורת, קצבה, מלוג או אנונה.

 • מה זו פריסת פיצויים קדימה ומה זו פריסת פיצויים אחורה?

  על מנת לא לשלם את כל המס במועד קבלת הפיצויים, ניתן לבצע פריסה של פיצויים קדימה, כלומר להתייחס אליהם כאילו יתקבלו בשנים שיבואו ולבצע פריסה של פיצויים אחורה, כלומר להתייחס אליהם כאילו התקבלו בשנים עברו. חשוב לזכור כי מי שפרס פיצויים או מענק פרישה צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת פריסה.

 • יש לי תיק מניות בבורסה, האם אני צריך להגיש דוח שנתי?

  אדם שיש לו פעילות בשוק ההון, כלומר הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) עולה על 2,522,000 שקל (בשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם אם ההשקעה בשוק ההון היא באמצעות ברוקר זר, חלה חובה להגיש דוח אם ההכנסה עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

 • לא היו לי הכנסות מהעסק השנה. האם אני עדיין צריך להגיש דו"ח?

  במידה והעסק עדיין קיים, ויש הוצאות אז כן – עליך להגיש דו"ח. במידה וסיימת את הפעילות העסקית שלך, עליך לבחון אם כדאי לך לסגור את התיק במס הכנסה. כל עוד התיק פתוח, תידרש להגיש דוחות.

 • מהו דיווח מקוון של דו"ח שנתי?

  לאחר שדוח מס הכנסה הושלם ורגע לפני שליחתו למס הכנסה יש לשדר את הדוח באינטרנט.יש לצרף את פלט השידור לדוח מס ההכנסה המוגש. בלי צירוף פלט זה רשויות המס יראו את הדוח החלקי שהוגש כאי הגשה.

  טופס 1301
  טופס דין וחשבון על ההכנסות לשנת 2020.
  טופס 135
  טופס דין וחשבון מקוצר לשנת 2020
 • אלו טפסים יש לצרף לדו"ח השנתי?

  כאשר מגישים דוח שנתי למס הכנסה צריך לצרף אליו את הטפסים והאישורים הבאים:

  • דוח רווח\הפסד של העסק
  • דוח התאמה לצורכי מס
  • טופס 106 מכל מקומות העבודה כשכירים. גם אם מגיש הדוח עבד כשכיר חודש אחד בשנת המס יש צורך לצרף את הטופס מהמעביד
  • אישורים על הפקדות לקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים ולקרנות השתלמות קיימות
  • אישור שנתי המפרט את כלל התשלומים ששולמו במהלך השנה למוסד הביטוח הלאומי
  • אישור שנתי של ביטוח לאומי על תשלומים שונים כמו דמי לידה או מילואים
  • אישור שנתי עבור רווחים מניירות ערך, דיבידנדים ותוכניות חסכון
  • טופס אישור ניכוי מס במקור מלקוחות
  • טופס פחת
  • קבלות על תרומות למוסדות מוכרים

   על מנת למצות את כלל זכויותיכם, ניצול הטבות המס המגיעות לכם ותשלום של מינימום החבות הנדרשת מומלץ להימנע מהכנת דוח שנתי למס הכנסה באופן עצמאי, אלא להגיש אותו בסיוע רואה חשבון.

 • מה כולל הדו"ח השנתי?

  הדוח השנתי כולל:

  הכנסות – כלל ההכנסות שהתקבלו בשנת המס החולפת ובכלל זה הכנסות שאינן קשורות בצורה ישירה לפעילות עסקית כמו הכנסות המשכרת נכס, משכורת נוספת, מסחר בשוק ההון, קצבאות מהארץ ומחו"ל, הכנסה מביטוח לאומי דוגמת דמי לידה, אבטלה תשלום עבור שירות מילואים ועוד.

  הוצאות – כלל ההוצאות שהיו לצורך ייצור ההכנסה דוגמת תשלום עבור מלאי, דמי שכירות וחשבונות, תשלום משכורות, אחזקת רכב, רכישת ציוד ועוד. חשוב להיוועץ ברואה חשבון על מנת להכיר את רשימת ההוצאות המוכרות על פי אופי העסק ולהפחית את גובה תשלום המס השנתי.

  הפקדות ותשלומים – פירוט של ההפקדות והתשלומים השונים לקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

  תשלומי מס לאורך השנה – פירוט תשלומי המס ששולמו כמו מקדמות למס הכנסה, ניכוי מס במקור ממשכורות עובדים וניכוי מס במקור מתשלומי לקוחות. דיווח לא מדויק של תשלומי המס ששולמו עלול להביא לכפל תשלום מס.

 • מי חייב בהגשת דו"ח שנתי?

  עקרונית, כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב בהגשת דוח שנתי, אך מי שהייתה לו הכנסת משכורת בלבד בסכום שאינו עולה על סך של 649,000 ש“ח (נכון לשנת 2020) פטור מהגשת הדו"ח.

צרו איתנו קשר

072-236-4648
כתובתתל אביב רחוב תושיה 6, קומה 2 (הסדר חניה ללקוחות המשרד)
כתובתהאומן 24, קומה 1, ירושלים

  אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני מרואה חשבון רותם ליבנה


  האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים

  תפריט נגישות

  הישארו מעודכנים

  הצטרפו למאות בעלי עסקים ונכסים, שנהנים מהניוזלטר שלנו

  אנו מעדכנים רק במה שחשוב ורלוונטי: מאמרים, מדריכים וחדשות והצעות מיוחדות