התקשרו 072-236-4648

בודק שכר מוסמך

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012.

מטרת החוק היא לדאוג לאכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים בענפים הבאים באמצעות קבלני כוח אדם ע"י בודק שכר מוסמך:

 • עובדי ניקיון
 • עובדי שמירה ואבטחה
 • ועובדי הסעדה (קייטרינג)

החדשנות בחוק היא שלראשונה האחריות לא חלה רק על המעביד הישיר (חברת הקבלן) אלא גם על מזמין השרות. וזאת אע"פ שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין מזמין השירות לבין עובד חברת הקבלן.

החוק למעשה מרחיב את מעגל האחריות של זכיות עובדי הקבלן מהמעסיק הישיר גם אל מזמין השירות.

חובת המעביד היא לדאוג להקפדה על רשימת החוקים והתקנות שפורסמו במסגרת החוק, מדובר ברשימה מקיפה ביותר והיא כוללת בין היתר את:

 • הוראת חוק חופשה שנתית
 • חוק שכר המינימום
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • חוק עבודת הנוער
 • חוק להגנת השכר
 • צו הרחבה בעניין הפנסיה
 • איסור הלנת שכר
 • ועוד חוקים תקנות וצווי הרחבה רבים

בודק שכר מוסמך

אי הקפדה על מילוי כל הוראות החוק עלולה לגרור עיצומים כספיים בסך של 5,000 ₪ ועד לסך של 35,000 ₪ בגין הפרה ראשונה ואף בסכום כפול במידה ומדובר בהפרה נמשכת.

חובת מזמין השירות היא לדאוג לתיקון ההפרה של המעביד.

על מזמין השירות לקבוע ערוץ תקשורת יעיל באמצעותו יוכל העובד למסור את הודעתו לבודק השכר בדבר הפרת החוק.

מרגע ההודעה על מזמין השירות לפעול לתיקון ההפרה באופן מיידי, לחלט את ערבות הקבלן במידת הצורך אף לבטל את החוזה בינו בין הקבלן.

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

מזמין שירות שלא יקפיד על כך חשוף אף הוא לעיצום כספי ואף לאחריות פלילית.

החוק חל על מזמין שירות שהועסקו אצלו לפחות ארבעה עובדים במשך שישה חודשים לפחות באופן קבוע ורציף.

כאמור המבצע את הבדיקות חייב להיות בודק שכר מוסמך, מכיוון שטרם תוקנו התקנות המסמיכות את בודקי השכר, נקבע שבודק שכר מוסמך עד לפרסום התקנות הוא רואה חשבון בלבד.

כמו כן גם לאחר פרסום התקנות בתקופת הוראות השעה נקבע כי בודק שכר מוסמך הינו רואה חשבון.

 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011

 

לייעוץ בנושא החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ושירותי בודק שכר מוסמך פנה אלינו

 

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים

הישארו מעודכנים

הצטרפו למאות בעלי עסקים ונכסים, שנהנים מהניוזלטר שלנו

אנו מעדכנים רק במה שחשוב ורלוונטי: מאמרים, מדריכים וחדשות והצעות מיוחדות